чай

Зелен Чай

През последните години, зеления чай стана доста популярен у нас. Много предпочитат да подобрят здравето

Жен-шен

Многогодишно тревисто растение, 30—70 см високо, достигащо до 50-годишна възраст. Коренът е до 20 см