салата

Глухарче

Многогодишно тревисто растение, високо до 30 см, чиято надземна част се състои от розетка от