билки

Глухарче

Многогодишно тревисто растение, високо до 30 см, чиято надземна част се състои от розетка от

Бял Бор

В съвременната медицина се използуват боровите пъпки (Тuriones pini),  намиращи се по върховете на клонките,