Психология

Психосоматика

Здравето представлява баланса между ум/духовен план/, душа /психичен план/ и тяло/физически план/. Лекуването /healing от