Психосоматика

психосоматика

Здравето представлява баланса между ум/духовен план/, душа /психичен план/ и тяло/физически план/. Лекуването /healing от английски език/ идва от гръцкото holos – цялостност – и от там и лечението, водещо до цялостно подобряване на здравето – холистично лечение. В този смисъл лекуването се определя като връщане обратно към целостта и единството, към достигане на баланс и хармонизиране в ум, душа и тяло.

Ще се опитаме да разгледаме въпросите за здравето и болестта в една нова светлина – в светлината на холистичното лечение, чиято неотменна част е психологическата наука, тъй като подтиснатите и нерешени въпроси от емоционално естество преминават в подсъзнанието и се появяват психични проблеми и физически симптоми, и в крайна сметка във вид на болест и липса на здраве.