Животът не е за да намерим себе си. Животът е за да направим себе си!

по-добър живот

„Животът не е за да намерим себе си. Животът е за да направим себе си.” – Джордж Бърнърд Шоу
„Това което търся не е отвън. А вътре в мен.” Нека да погледнем под повърхността и истински да съзерцаем това, което всъщност сме. Животът е величествено пътешествие!

Мислите се превръщат в неща. Те се превръщат във вярванията ни, в нашата личност, нашето достойнство. Мислите се превръщат в неща, когато вървят заедно с чувства, когато вървят заедно с действие, когато вървят заедно със стратегически връзки, когато вървят заедно с дарбите ви, с вашето призвание.. .каквото и да е това за което допринасяте във вселената. Мислите се превръщат в неща…