Електромагнитните тайни на Аурата

Несъмнен за науката факт е, че всички живи същества във вселената имат етерна материя около себе си, която е съставена от високочестотно електромагнитно излъчване и фини квантови частици, свързани с тялото.
Мистериозния свят на човешката Аура е съставен от електромагнитно полева енергия, която си резонира с честотите на светлината.
В резултат на 10 годишно научно проучване, ITEM-Bioenergy –САЩ разкриват с нас тайните на първите два слоя на Аурата.
Как излъчваме електромагнитни вълни?
Безбройните молекули в телата ни трептят около равновесното си състояние, произвеждайки електромагнитни вълни. През 50-те години на XX-ти век, Никола Тесла е установил, че сбора от тези излъчвания създава Аурата на простите прокариотни организми.
В клетките на тялото кинетичната енергия се преобразува в електромагнитна енергия. Тъй като това се дължи на биологичната им дейност, излъчената биоенергия носи информация за състоянието на клетката.
При сложните организми към тази биоенергия се добавя и онази, която протича по нервната система и акупунктурните меридиани. По сетивните неврони текат електрични потоци с напрежение 0-55 mV, а по двигателните до 3 волта.
При човека Аурата е още по-сложна, тъй като дейността на мозъка също е източник на електромагнитно излъчване, измеримо с ЕЕГ. То е света на нашите чувства и мисли и излъчването носи информация за психологичното и емоционално състояние. Екипът на ITEM е установил, че емоцията в същността си е енергийна реакция на възприемане. Ние сме усетили например целувка и електричните импулси от мозъка в отговор пътуват през централната, симпатикова и парасимпатикова нервна системи, създавайки характерни електромагнитни полета.
Всички тези, различни по род електромагнитни излъчвания нямат за бариера кожата и създават извън нея онова, което наричаме Аура. Нейните електромагнитни честоти носят информация както за здравното, така и за психологичното състояние на човека.