Драг Сгъване за Бицепс

бицепс

Предлагаме Ви едно от най-непопулярните упражения за бицепс, което ненужно е подценявано от повечето трениращи.

Начин на изпълнение:

Вземете EZ щанга в захват, ръцете да са на разтояние леко по-широко от раменете. Издърпайте лактите си назад и нагоре, така че щангата почти да докосне корема ви, след това започнете свивате, като щангата трябва да се ‘влачи’ (Drag) по тялото ви.

Колкото и да се стараехме да го обясним, най-добра представа за упражнение може да добиете като го видите в действие. Ето как се изпълнява от професионалистите:

Драг упражнението поддържа напрежение върху бицепсите по време на целия ход на изпълнение на упражнието.