Връзка между мисловната дейност и заболяванията на тялото

Положителното мислене е най-добрият лечебен модел като програма за самоконтрол на ума. Всеки от нас има пълната отговорност за своите преживявания и проектираното от това здраве – на физическо и емоционално, на ментално ниво. Защото всяка мисъл, която генерираме, всяка мисъл, минала през ума, гради нашето бъдеще. И ако обичаме себе си и създаваме положителни мисли, то всичко в живота ни върви добре.
Болестите ги създаваме самите ние. С неправилното, механично и неосъзнато мислене, с отрицателните самообвинения и обвинения на другите, с всичките вредни модели на мислене, включващи гняв, критика, чувство за вина, автоагресия, агресия спрямо околните, проявена по различни начини.
Много е важно да осъзнаем силата на настоящия момент и това, че каквато е мисълта сега, подобно бъдеще ни очаква. Много лесно се озоваваме на дъното, ужасени от себе си, болни, неспособни да контролираме живота си, когато мисли като „Не съм достаътъчно способен”, „Не ме бива”, „Слаб съм”, „Грозен съм”, „Глупав съм …” ни заливат в ежедневието и ни водят.
Нищо без обич не върви добре. Когато не се ценим и обичаме, такива каквито сме, не можем да очакваме животът да е добре – той е проекция на мислите и чувствата ни, на разбиранията и осъзнатостта ни.
Имаме нужда от освобождаване от миналото, от всякакви минали тежки мисли за вина, за грешка. Имаме нужда от прошка на другите, от прошка на себе си. Пречистването на архива на живота досега според мен се случва чрез положително приемане и осъзнаване на всичко случващо се, поемане на урока от всяка трудност и болест, даване на прошка.