Упражнения за Рамо

1. Арнолд Преси – Arnold Dumbbell Press 2. Вдигане на щанга пред гърди – Barbell Shoulder Press 3. Вдигане на дъмбели пред гърди – Dumbbell Incline Shoulder Raise 4. Раменни преси с дъмбели – Dumbbell Shoulder Press 5. Раменни преси на Смит машината – Smith Machine Behind The Neck Press 6. Повдигане на щанга до […]

Виж повече »