Животът не е за да намерим себе си. Животът е за да направим себе си!

„Животът не е за да намерим себе си. Животът е за да направим себе си.” – Джордж Бърнърд Шоу „Това което търся не е отвън. А вътре в мен.” Нека да погледнем под повърхността и истински да съзерцаем това, което всъщност сме. Животът е величествено пътешествие! Мислите се превръщат в неща. Те се превръщат във […]

Виж повече »