Неуспехът ти може да бъде най-големият ти шанс за успех

Престани да се съсредоточаваш върху липсващото и насочи съзнанието си към благодарността за всичко, което си и което имаш в действителност. Всяко нещо съществува с определена цел. Първата стъпка към освобождаването от нагласата за оскъдица е да благодариш за всичко, което си и което имаш. “Не са много хората, склонни да дадат на провала втора […]

Виж повече »

Не знаем цялата история

Преди много, много време в едно индианско селище живеел старец, който имал чудно красив кон. Нямало човек наоколо, който да не бил чувал за това великолепно животно. Той имал дълги, прекрасни крака и когато препускал буйно, мускулите му играели с копринен блясък. Чул Великият Вожд за коня и изпратил пратеник да пита стареца дали не […]

Виж повече »

Връзка между мисловната дейност и заболяванията на тялото

Положителното мислене е най-добрият лечебен модел като програма за самоконтрол на ума. Всеки от нас има пълната отговорност за своите преживявания и проектираното от това здраве – на физическо и емоционално, на ментално ниво. Защото всяка мисъл, която генерираме, всяка мисъл, минала през ума, гради нашето бъдеще. И ако обичаме себе си и създаваме положителни […]

Виж повече »

Как мислите ни въздействат на околните … магнетизъм

В представите на повечето хора явлението „личен магнетизъм” се свързва с изтичането на особен род енергия от магнетичната личност, чрез която тя притегля към себе си други личности, намиращи се в сферата на нейното магнетично въздействие. Тази представа, макар и погрешна в същността си, съдържа известна доза истина. В действителност от човека изтича притегателна, а […]

Виж повече »