Животът не е за да намерим себе си. Животът е за да направим себе си!

„Животът не е за да намерим себе си. Животът е за да направим себе си.” – Джордж Бърнърд Шоу „Това което търся не е отвън. А вътре в мен.” Нека да погледнем под повърхността и истински да съзерцаем това, което всъщност сме. Животът е величествено пътешествие! Мислите се превръщат в неща. Те се превръщат във […]

Виж повече »

Сянката

Сянката Тъй като живеем в полярен свят, ние сме възпитани да избягваме единия полюс – злото, и да се стремим към другия полюс – доброто /според представите за добро и зло, които имаме/. Те се формират у нас под влияние на философските и моралните възгледи на родителите, учителите, обществото, партията, църквата и др. И всеки […]

Виж повече »

Да дадеш

ВСЕЛЕНАТА ФУНКЦИОНИРА ПОСРЕДСТВОМ ДИНАМИЧЕН ОБМЕН… ОТДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО СА РАЗЛИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТОК ВЪВ ВСЕЛЕНАТА. И В СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ДАДЕМ ОНОВА, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ, НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ НЕПРЕКЪСНАТАТА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВСЕЛЕНСКОТО ИЗОБИЛИЕ В ЖИВОТА СИ. Един от закон на успеха е законът за даването. Той би могъл да бъде наречен и закон за […]

Виж повече »