Упражнения за Рамо


1. Арнолд Преси – Arnold Dumbbell Press

2. Вдигане на щанга пред гърди – Barbell Shoulder Press

3. Вдигане на дъмбели пред гърди – Dumbbell Incline Shoulder Raise

4. Раменни преси с дъмбели – Dumbbell Shoulder Press

5. Раменни преси на Смит машината – Smith Machine Behind The Neck Press

6. Повдигане на щанга до брадата (Вертолет) – Upright Barbell Row

7. Повдигане на ръцете напред – Front Raises

8. Повдигане на ръце встрани – Lateral raises

9. Bradford/Rocky преса – Bradford/Rocky Presses

10. Милитари преса – Military Press