Неуспехът ти може да бъде най-големият ти шанс за успех

Престани да се съсредоточаваш върху липсващото и насочи съзнанието си към благодарността за всичко, което си и което имаш в действителност.

Всяко нещо съществува с определена цел.

Първата стъпка към освобождаването от нагласата за оскъдица е да благодариш за всичко, което си и което имаш.

“Не са много хората, склонни да дадат на провала втора възможност. Провалят се веднъж и това е краят. Горчивият хап на неуспеха често идва в повече на мнозинството хора. Ако сте склонни да приемете неуспеха и да се поучите от него, ако сте склонни да гледате на неуспеха като на предрешена благодат и да се изправяте отново на краката си, разполагате с потенциала да впрегнете в действие една от най-мощните сили на успеха.

Прочети цялата статия: http://nel-anel.blogspot.com/2009/09/blog-post_04.html