Електромагнитните тайни на Аурата

Вече е несъмнен за науката факт, че всички живи същества имат около себе си етерна материя, съставена от високи честоти електромагнитно излъчване и фини квантови частици, интимно свързани с тялото.
Митичният свят на човешката Аура е съставен от електромагнитно полева енергия, която резонира на честотите на светлината.
Екип от учени на ITEM-bioenergy –САЩ в резултат на 10 годишно проучване , разкриват пред нас тайните на първите два слоя на Аурата.
Как излъчваме електромагнитни вълни?
Милионите молекули в телата ни трептят около равновесното си състояние и произвеждат електромагнитни вълни. Тесла през 50-те години на 20-ти век установил, че сумата от тези излъчвания създава аурата на простите прокариотни организми.
В клетките на тялото кинетичната енергия се преобразува в електромагнитна. Тъй като това се дължи на биологичната им дейност, излъчената биоенергия носи информация за състоянието на клетката.
При сложните организми към тази биоенергия се добавя и онази, която протича по нервната система и акупунктурните меридиани. По сетивните неврони текат

електрични потоци с напрежение 0-55 mV, а по двигателните- до 3 волта.
При човека Аурата е още по-сложна, тъй като дейността на мозъка също е източник на електромагнитно излъчване, измеримо с ЕЕГ. То е света на нашите чувства и мисли и излъчването носи информация за психологичното и емоционално състояние. Екипът на ITEM след 9 години проучване е установил, че емоцията е всъщност енергийна реакция на възприемане. Ние сме усетили например целувка и електричните импулси от мозъка в отговор пътуват през централната, симпатикова и парасимпатикова нервна системи, създавайки характерни електромагнитни полета.
Всички тези, различни по род електромагнитни излъчвания нямат за бариера кожата и създават извън нея онова, което наричаме Аура. Нейните електромагнитни честоти носят информация както за здравното, така и за психологичното състояние на човека.

Прочети цялата статия: http://nel-anel.blogspot.com/2009/03/blog-post_6067.html